Неділя, 19.08.2018, 10:57
Вітаю Вас Гість | RSS

Методика навчання географії

Статистика
Форма входу

Каталог статей

Головна » Статті » Студентські робити

Конспект уроку 6 клас

Тема: Гідросфера, її складові частини

Мета: 1) навчальна: сформувати в учнів поняття «гідросфера», знання про складові частини гідросфери; уявлення про світовий кругообіг води в природі; властивості води як рідини; сприяти розвиткові вміння пояснювати взаємозв’язок між оболонками Землі на прикладі світового кругообігу води;

2) розвивальна: розвивати логічне мислення, уяву, увагу, пам'ять, спостережливість, вміння працювати з текстом і текстовим матеріалом підручника, вміння робити висновки, виділяти відмінності між складовими частинами гідросфери; пояснювати схему світового кругообігу води;

3) виховна: виховувати любов і бережливе ставлення до об’єктів природи та інтерес до пізнання навколишнього світу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: фізична карта півкуль, навчальні підручники, атласи, схема «Світовий кругообіг води в природі».

Використана література:

1.            Гідросфера. 6 клас. Відкритий урок / Географія. – 2006. – №1. – С.13-14.

2.            Загальна географія. 6 клас: Посібник для вчителя / О.О.Байназарова, А.М.Байназаров, І.В.Гринь, А.А.Гринь. – 2-е вид., випр. і доп. – Харків: Веста: Вид-во «Ранок», 2004. – 304 с.

3.            Загальна географія. 6 клас: Розробки уроків / О.Г.Стадник, Г.Д.Довгань, В.Ф.Вовк, О.І.Резнік. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006. – 432 с.

4.            Копернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх закладів: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003.

5.            Подорож у Гідросферу. 6 клас. // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – «9. – С.13-15.

6.            Скуратович О.Я. та ін. Географія: Загальна географія: Підручник для 6 кл. серед. шк.. – Друге вид., перероблене і доповнене / О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик. –І.: Зодіак ЕКО, 1998. – 192 с.

7.            Шкільна географія та методика її навчання. Курс лекцій. Навчальний посібник. Переробл. і доповн. / Варакута О.М. – Тернопіль: Тайп, 2010. – 187с


Хід уроку

І. Організація класу до уроку

– Привітання з учнями.

– Перевірка присутності учнів.

– Перевірка наявності в них підручників, зошитів, атласів.

– Психологічна підготовка учнів до роботи на уроці.

ІІ. Повідомлення теми уроку. Постановка мети та завдань

– У тілі людини є мільйони кровоносних судин. Для чого потрібна кров організму людини? Кров постачає кисень і поживні речовини до кожного органу, до кожної частинки організму, утворюючи єдину працездатну систему. Така «кровоносна» система є й у нашої планети. «Кров» Землі – це вода, а «кровоносні судини» – це річки, струмки, озера. Вода на Землі відіграє велику роль в житті людини. Саме вода, переходячи з ґрунту до рослини, з рослин до атмосфери, стікаючи річками до океану і повертаючись на суходіл у вигляді опадів, об’єднує різні компоненти природи в єдину систему. «Візник природи» – так називав воду Леонардо да Вінчі.

– Отже, сьогодні ми будемо говорити про воду, яка є найважливішим мінералом на земній поверхні, особливою речовиною з певними властивостями.

– Відкривайте свої зошити і запишіть тему уроку (Тема уроку записана на дошці).

Тема: Гідросфера, її складові частини

ІІІ. Формування і засвоєння нових знань, вмінь і навичок

а) актуалізація опорних знань учнів

– Що таке вода?

– У яких станах перебуває вода в природі?

– За яких умов вода переходить з одного стану в інший?

– Які властивості має вода?

б) розповідь-пояснення з елементами бесіди

– Ви знаєте, діти, відомий вислів: У здоровому тілі – здоровий дух»?

– А скажіть, як дбати про свій організм протягом життя?

– А без чого людина не змогла б прожити двох-трьох діб?

Звісно, без води. Адже організм людини складається на 80% з води. У складі всіх живих організмів переважає вода. Це найпоширеніша речовина на Землі, без якої неможливе життя на нашій планеті. Недарма народ склав безліч прислів’їв, приказок про воду. наприклад, «Земля – найбагатша, воді – найсильніша», «Де вода – там і життя», «Є хліб і вода – не страшна біда».

– А про що, на вашу думку, мовиться у цій загадці:

Відома здавна рідина,

Усяк  її вживає,

Буває хмаркою вона,

Пушинкою буває,

Бува як скло, крихка, тверда –

Це звичайнісінька … (вода).

(Учні пригадують три стани води в природі та умови, за яких вона може переходити з одного стану в інший).

– Вода є скрізь: у повітрі, в річках, океанах, під землею, в ґрунті, в льодовиках. Утворившись у глибинах Землі, вода вкрила три чверті земної поверхні. Солона й прісна, прозора й каламутна, рідка, тверда та у вигляді пари, вона в нас і навколо нас. ріки й озера, джерела й криниці , болота та льодовики, хмари й водяна пара, моря й океани – все це складові частини водної оболонки Землі, або гідросфери.

в) робота з картою півкуль

– Розгляньте карту півкуль і визначте, що входить до складу гідросфери.

г) складання схеми в процесі розповіді-пояснення вчителя

– Подивіться уважно на глобус чи карту півкуль і переконаєтесь в тому, що більша частина Землі вкрита водою.

– Блакитні кольори морів і океанів становлять Світовий океан – основну частину гідросфери, в якій зосереджено 96,5; всієї води планети. 3,5% води планети припадає на води суходолу: річки, озера, болота, підземні води, льодовики, багаторічну мерзлоту. Порівняно небагато води постійно міститься в атмосфері – водяна пара, хмари, опади.

д) виконання репродуктивно-пізнавального завдання

– Які складові гідросфери названі в цьому вірші?


Пам’ятаймо, люди, назавжди:

Неможливо жити без води.

Це – життя колиска, це – дощ!

це – роса, це – квітка на межі!

Це – тумани, ріки й моря,

Це – кришталь озер і джерело,

Це – хмаринка в небі, це – село.

В тополях й вербах над ставком,

Це – криниця, клумба під вікном.

Шурхіт хвиль і шторму дикий рев,

Це – струмок у травах між дерев,

Зелень трав, веселки кольори,

Нитки рік і в сутінках бори…

Пам’ятаймо, люди назавжди:

Неможливо жити без води.


е) розповідь-пояснення вчителя

– Вода – це проста речовина, що має певні властивості, Вона може перебувати у трьох станах: твердому, рідкому, газоподібному. Завдяки цим властивостям на Землі відбувається кругообіг води – це неперервний процес переміщення води. У ньому беруть участь атмосфера, літосфера, живі організми.

є) робота з підручником

– Прочитайте в тексті §16 підручника (с.98) визначення світового кругообігу води. Дайте відповідь на запитання: чому відбувається кругообіг води? Виділіть основні складові кругообігу води.

ж) розповідь-пояснення вчителя

– Послухайте невеличку розповідь про «Подорож крапельки води».

«Сонечко нагріло океан. Крапельки води в океані з рідини перетворили на водяну пару. Стали вони легенькі  та злетіли вгору і потрапили в царство Атмосфери. Та Цар повітря побачив, що в його володіння вторглися та й наслав холод. Водяна пара почала мерзнути і перетворилася на крапельки води чи крапельки льоду. А щоб тепліше їм було, крапельки зібрались гуртом і утворились хмари. Цар повітря не може ніяк вгамуватися і посилає вітер. Вітер переносить хмари над суходолом, шлях їхній довгий і виснажливий. І повипадали крапельки дощу, кришталики льоду, снігу на Землю. Зраділа гідросфера, адже знову поповнились річки, озера, підземні води та океан».

– Отже, так відбувається кругообіг води в природі. Ми ще раз переконались, що вода – вічна мандрівниця, постійно рухається і не знає втоми.

з) евристична бесіда

– Як крапелька води з океану потрапила до царства Атмосфери?

– Що зробив із крапелькою Цар повітря?

– Чи може крапелька знову опинитися в океані? Куди ще вона може потрапити?

– У яких оболонках землі побувала крапелька під час своєї подорожі?

и) робота з підручником

– Розгляньте мал.49 «Схема кругообігу води в природі» підручника (с.98) і дайте відповідь на запитання, які два кола кругообігу води зображені на малюнку. Як вони відбуваються?

і) розповідь-пояснення вчителя з елементами бесіди

Учитель ще раз пояснює рух води в малому кругообігу і учні допомагають зробити підсумок:

– Чому такий рух води в природі називають малим кругообігом?

– Які оболонки Землі взаємодіють під час такого кругообігу?

Учитель, використовуючи схему «Світовий кругообіг води в природі», пояснює хід великого кругообігу води і підсумовує свою розповідь запитаннями:

– Чому такий рух води називають великим кругообігом?

– Які оболонки Землі взаємодіють під час такого кругообігу?

– Яке значення має світовий кругообіг води в природі?

IV. Узагальнення і систематизація засвоєних знань, вмінь і навичок

1. Продовжити речення:

– Водна оболонка нашої планети називається…

– Основна частина вод гідросфери зосереджена у…

– Вода може перебувати у трьох станах…

– Основною причиною утворення кругообігу води у природі є…

2. Доповнити схему

3. Тестове опитування

1) 96,5% вод усієї планети припадає на води

а) суходолу

б) Світового океану

в) атмосфери

2) Вода у атмосфері перебуває здебільшого:

а) у рідкому стані

б) твердому

в) газоподібному

3) Малому  кругообігу води відповідає характеристика:

а) океан-повітря-океан

б) океан-повітря-суходіл-океан

4) Великому кругообігу води відповідає характеристика:

а) океан-повітря-океан

б) океан-повітря-суходіл-океан

4. Прийом «Проблемне питання»

– Як зміниться гідросфера, якщо Земля раптом втратить атмосферу?

5. Прийом «Творча лабораторія»

Завдання. Складіть невелике оповідання з теми «Мандрівка крапельки води».

V. Організація домашньої роботи

1. Опрацювати текст §16 підручника.

2. Скласти в зошиті схему світового кругообігу води.

VІ. Підсумок уроку

– Про що нове ви дізналися на сьогоднішньому уроці?

– Як люди використовують воду у своїй господарській діяльності?

– Оцінювання учнів за роботу на уроці

Категорія: Студентські робити | Додав: Оля (25.01.2011)
Переглядів: 8781 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz